ต้นตำรับเบียร์สด รสเยอรมัน : The True German Brew

Our house-brewed beer at Tawandang German Brewery has always been famous among drinkers for its smooth taste and finest quality. Every night thousands of both local and international customers come to Tawandang German Brewery simply because they fall in love with our beer. 

Our beer is made of high-quality ingredients from Germany and brewed under close supervision from our professional Brew master, Mr. JochenNeuhaus. We are proud to guarantee that our beer is original German beer. The three signature beers and Tawandang are Lager Beer, Weizen Beer and Dunkel Beer.

 

beer label_lager

ลาเกอร์เบียร์ : Lager Beer

เบียร์สีทองที่ใช้ยีสต์ชนิดจมเป็นเชื้อ หมักบ่มนานถึง 28 วัน รสชาตินุ่มลิ้น ฟองเบียร์น้อย มีกลิ่นหอมของดอกฮ๊อป อบอวลชวนดื่ม
ปริมาณแอลกอออล์ประมาณ 5%

This is the all-time favorite and best selling beer at Tawandang German Brewery. Featuring an attractive golden color and a pleasant “hoppy” aroma, it has a mild flavor and not too much foam. It has a fermentation period of 28 days. Contains 5.0% alcohol.

 

beer label dunkel

ดุงเกลเบียร์ : Dunkel Beer

รู้จักกันในชื่อของ “เบียร์ดำ” เพราะสีของเบียร์จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม หมักบ่มนาน 28 วัน มีรสหวานเจือรสขมจางๆของมอลต์ที่คั่วจนหอมแล้วเป็นสีดำ
ปริมาณแอลกอออล์ประมาณ 4.5%

Also known as “black beer” because its distinctive dark, reddish brown color. The fermentation period is 28 days and it has a tantalizing aroma of roasted malt with a sweet and subtle flavor.  Contains 4.5% alcohol.

 

beer label weizen

ไวเซ่นเบียร์ : Weizen Beer

เบียร์กลิ่นผลไม้ ใช้ยีสต์ชนิดลอยเป็นเชื้อ มีระยะเวลาหมักบ่ม 19 วัน ผลิตจากมอลต์ที่ได้จากข้าวสาลี หรือผลไม้ ฟองมากนุ่มลิ้น มีกลิ่นหอมรสผลไม้
ปริมาณแอลกอออล์ประมาณ 5.5%

Made with malted barley or fruit, Weizen beer is fermented for 19 days and has an engaging, fruity aroma with a foamy texture. Contains 5.5% alcohol.